Kako doseči, da se otrok drži postavljene meje

Postavljanje mej pri malih otrocih je drugačno v tem, da mora biti ta meja fizična in ne samo besedna. Če začne otrok ob tem jokati, izrazimo empatijo in mu držimo prostor za njegova čustva. To je čustvena podpora.

Pasti permisivnega starševstva

Drugačen pogled na načine starševstva, pasti, o katerih nihče ne govori, zakaj ubiramo starševske poti, ki jih ubiramo in kaj lahko naredimo, da začnemo spreminjati svoje ustaljene vzorce.

Ko otrok hoče, da je vse po njegovo

Kako se otrok nauči, da ne more biti vedno vse po njegovo? Kaj je proces adaptacije oz. predelave frustracije in kdaj ter kako peljemo otroka čez ta proces?

Kako ohraniti mirnost ob otrokovem upiranju

Spremeni pogled na to, kaj otrokovo upiranje pomeni in daj otroku to, kar takrat potrebuje. Na tak način boš ti lažje ohranil/a mirnost, otrok pa ne bo imel več takšne potrebe po nasprotovanju.

Zakaj otroci lažejo?

Najpogostejši razlog, zakaj otroci lažejo, je, da se nočejo zaplesti v težave.
Želijo se izogniti posledicam.
Drugi najpogostejši razlog je kompenzacija nizke samopodobe.
Tretji pogost razlog pa je, da otrok spregovori preden pomisli.

Disciplina ali vodenje?

Kako naj otroka naučim, kaj je prav in, kaj od njega pričakujem?
Kaj je disciplina in kaj je vodenje?
Kako z otrokom sodelovati?

Kako doseči otrokovo sodelovanje

Temelj otrokovega sodelovanja z nami, je povezanost.Da bi dosegli sodelovanje otroka, se torej moramo z njim najprej povezati. Brez povezanosti ni sodelovanja.