POLITIKA ZASEBNOSTI IN IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ker spoštujemo vašo zasebnost, se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema, skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene. Hkrati se zavezujemo, da bomo po svojih najboljših možnih močeh varovali podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani . 

V Informacijskem sistemu obstajajo tudi določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na nas, za ketere ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. 

1. KDO JE ZBIRATELJ OSEBNIH PODATKOV? 

Zbiratelj osebnih podatkov je ODSEV – Tamara Teršič s.p., Lisec 1, 8211 Dobrnič (v nadaljevanju » upravljalec «) 

2. KATERE PODATKE ZBIRAMO? 

Upravljavec podatkov za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke: 
• ime in priimek;  
• naslov elektronske pošte;  
• vašo IP številko;  
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce;  
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljavec podatkov ne odgovarja. 

3. ZA KATERE NAMENE ZBIRAMO OSEBNE PODATKE? 

Upravljavec podatkov je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Upravljavec podatkov ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljavca podatkov. 

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec podatkov teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec podatkov podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Upravljavec podatkov lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. 

Komunikacija preko spletnega kontaktnega obrazca 

Na spletni strani je mogoče preko spletnega obrazca stopiti v stik z nami z namenom povpraševanja po storitvah ali posredovanja morebitnih vprašanj na elektronski naslov. Prav tako je mogoče stopiti v stik z nami direktno preko elektronske pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov. Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite zahtevo za povpraševanje, pripombe ali vprašanja je potrebno obvezno izpolniti polja: “ime”, “naslov elektronske pošte” in “sporočilo”. Prav tako je potrebno potrditi potrditveno elektronsko sporočilo in šel s tem dejanjem potrdite strinjanje in seznanitev s tem, da ste s tem, ko ste nam posredovali povpraševanje, pripombe ali vprašanje preko kontaktnega obrazca in vpisali svoje podatke izrazili strinjanje in zavedanje, da se bodo vaši podatki (ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka) za namen vodenja evidence strank ter zagotavljanja korektne komunikacije hranili v naši bazi 2 leti po tem, ko ste nam kontaktni obrazec posredovali in da ste seznanjeni, da lahko kadarkoli od nas zahtevate, da vaše podatke izbrišemo. Izbris podatkov lahko zahtevate s pomočjo kontaktnega obrazca tukaj. Če ne boste označili, da soglašate s politiko zasebnosti, vaše povpraševanje na elektronski naslovne bo uspešno posredovano. 
Vaše osebne podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vaše povpraševanje oziroma vprašanje, ki se nanaša na naše storitve. Podatke, ki jih boste vpisali v spletni obrazec, obdelujemo le, če je to nujno za naše poslovanje in shranjevanje (arhiviranje). 

4. IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI 

Upravljavec podatkov ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. 
Vse pri upravljavcu podatkov redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Upravljavcem podatkov. 

5. VAŠE PRAVICE 

Imamo obveznost, da obdelujemo osebne podatke le za namene za katere smo jih zbrali. Imate pravico, da nas glede tega kontrolirate. Kadarkoli lahko zahtevate od nas, da vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, posredujemo podatke (kopijo, izpis) o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov.Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate s pomočjo kontaktnega obrazca..Morebitna vprašanja ali zahtevke posredujte na naš elektronski naslov ali nas pokličete. 
V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; E-pošta: gp.ip@ip-rs.si; T: 01 230 97 30 . 

6. DODATNA POJASNILA 

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite tudi na elektronski naslov: tamara@odsev