Šolanje drugače – pogovor z Rebeko Vidic

Rebeka Vidic je mama in učiteljica, ki svojo hčerko izobražuje na domu. Predstavila je, kaj je to izobraževanje oz. šolanje na domu, kako poteka, kako to vpliva na način življenja in kakšen je vpliv na družinske odnose.