POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE STRANI

Pogoji in določila so bili nazadnje posodobljeni 2023-12-13

1. Uvod

Ti pogoji veljajo za to spletno stran in za transakcije, povezane z našimi izdelki in storitvami. Morda vas zavezujejo dodatne pogodbe v zvezi z vašim odnosom z nami ali izdelki ali storitvami, ki jih prejmete od nas. Če so katere koli določbe dodatnih pogodb v nasprotju s katero koli določbo teh pogojev, bodo prevladale določbe teh dodatnih pogodb.

2. Vezava

Z registracijo na tem spletnem mestu, z dostopom ali kako drugače z njegovo uporabo se strinjate, da vas zavezujejo spodaj navedeni pogoji. Sama uporaba tega spletnega mesta pomeni poznavanje in sprejemanje teh pogojev. V nekaterih posebnih primerih vas lahko tudi prosimo, da se izrecno strinjate.

3. Elektronska komunikacija

Z uporabo te spletne strani ali komuniciranjem z nami po elektronskih sredstvih se strinjate in potrjujete, da lahko z vami komuniciramo elektronsko na naši spletni strani ali tako, da vam pošljemo e-pošto, in se strinjate, da so vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki jih vam posredujemo v elektronski obliki, da izpolnjujemo vse zakonske zahteve, vključno z, vendar ne omejeno na zahtevo, da morajo biti takšna sporočila pisna.

4. Intelektualna lastnina

Mi ali naši dajalci licenc imamo v lasti in nadzorujemo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu ter podatke, informacije in druge vire, ki so prikazani ali dostopni na spletnem mestu.

4.1 Vse pravice so pridržane

Razen če posebna vsebina narekuje drugače, vam ni podeljena licenca ali katera koli druga pravica v skladu z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, patentom ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. To pomeni, da ne boste uporabljali, kopirali, reproducirali, izvajali, prikazovali, distribuirali, vdelali v kateri koli elektronski medij, spreminjali, izvajali obratnega inženiringa, dekompilirali, prenašali, prenašali, prenašali, monetizirali, prodajali, tržili ali komercializirali kakršnih koli virov na tej spletni strani. v kakršni koli obliki, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, razen in samo v kolikor je drugače določeno s predpisi prisilnega prava (kot je pravica do citiranja).

5. Glasilo

Ne glede na zgoraj navedeno lahko naše novice posredujete v elektronski obliki drugim, ki bi jih morda zanimal obisk naše spletne strani.

6. Lastnina tretjih oseb

Naše spletno mesto lahko vključuje hiperpovezave ali druge reference na spletna mesta drugih strank. Ne spremljamo ali pregledujemo vsebine spletnih mest drugih strank, do katerih je povezava s te spletne strani. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo druga spletna mesta, veljajo veljavna določila in pogoji teh tretjih oseb. Izražena mnenja ali gradivo, ki se pojavlja na teh spletnih mestih, ni nujno, da delimo ali podpiramo.

Ne bomo odgovorni za nobeno prakso zasebnosti ali vsebino teh spletnih mest. Vi nosite vsa tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest in vseh povezanih storitev tretjih oseb. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo na kakršen koli način, ne glede na to, ali je povzročena zaradi vašega razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

7. Odgovorna uporaba

Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga boste uporabljali samo za predvidene namene in kot to dovoljujejo ti pogoji, morebitne dodatne pogodbe z nami in veljavni zakoni, predpisi ter splošno sprejete spletne prakse in industrijske smernice. Našega spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za uporabo, objavo ali distribucijo kakršnega koli gradiva, ki vsebuje zlonamerno računalniško programsko opremo (ali je povezano z njo); uporabljali podatke, zbrane na našem spletnem mestu, za kakršne koli dejavnosti neposrednega trženja ali izvajali kakršne koli sistematične ali avtomatizirane dejavnosti zbiranja podatkov na našem spletnem mestu ali v zvezi z njim.

Vključevanje v kakršno koli dejavnost, ki povzroča ali lahko povzroči škodo spletnemu mestu ali ki moti delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta, je strogo prepovedano.

8. Registracija

Lahko se registrirate za račun na naši spletni strani. Med tem postopkom boste morda morali izbrati geslo. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti gesel in podatkov o računu ter se strinjate, da svojih gesel, podatkov o računu ali zaščitenega dostopa do našega spletnega mesta ali storitev ne boste delili z nobeno drugo osebo. Ne smete dovoliti nobeni drugi osebi, da uporablja vaš račun za dostop do spletne strani, ker ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se zgodijo z uporabo vaših gesel ali računov. Takoj nas morate obvestiti, če izveste za kakršno koli razkritje vašega gesla.

Po ukinitvi računa ne boste poskušali registrirati novega računa brez našega dovoljenja.

9. Politika vračila in vračila

9.1 Pravica do odstopa

Imate pravico odstopiti od te pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga.

Odstopni rok poteče po 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe.

Če želite uveljaviti pravico do odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo (na primer s pismom, poslanim po pošti, faksu ali elektronski pošti). Naše kontaktne podatke najdete spodaj. Uporabite lahko priložen vzorec odstopnega obrazca , vendar to ni obvezno.

Če uporabite to možnost, vam bomo brez odlašanja sporočili potrdilo o prejemu takega umika na trajnem nosilcu podatkov (na primer po e-pošti).

Za izpolnitev odstopnega roka zadošča, da pošljete svoje sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa pred iztekom odstopnega roka.

9.2 Učinki odstopa

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire vrste dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki jo ponuja nas), brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo obveščeni o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe. Takšno povračilo bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru zaradi takega povračila ne boste imeli nobenih stroškov.

Če ste med odstopnim obdobjem zahtevali začetek izvajanja storitev, nam boste plačali znesek, ki je sorazmeren s tem, kar je bilo zagotovljeno, dokler nam niste sporočili svojega odstopa od te pogodbe, v primerjavi s celotnim kritjem pogodbe. .

Upoštevajte, da obstajajo nekatere pravne izjeme glede pravice do odstopa, zato nekaterih predmetov ni mogoče vrniti ali zamenjati. Obvestili vas bomo, če to velja za vaš primer.

10. Oddaja ideje

Ne pošiljajte nobenih idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki bi lahko veljale za vašo lastno intelektualno lastnino in bi nam jih radi predstavili, razen če smo predhodno podpisali pogodbo o intelektualni lastnini ali pogodbo o nerazkritju podatkov. Če nam jo razkrijete brez takega pisnega dogovora, nam podelite svetovno, nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, shranjevanje, prilagoditev, objavo, prevod in distribucijo vaše vsebine v katerem koli obstoječem ali prihodnjem mediju. .

11. Prenehanje uporabe

Po lastni presoji lahko kadar koli spremenimo ali začasno ali trajno prekinemo dostop do spletne strani ali katere koli storitve na njej. Strinjate se, da vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršno koli takšno spremembo, začasno ukinitev ali prekinitev vašega dostopa do ali uporabe spletnega mesta ali katere koli vsebine, ki ste jo morda delili na spletnem mestu. Ne boste upravičeni do kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila, tudi če so določene funkcije, nastavitve in/ali katera koli vsebina, ki ste jo prispevali ali na katero ste se zanašali, trajno izgubljeni. Ne smete zaobiti ali zaobiti ali poskušati zaobiti ali zaobiti nobenih ukrepov za omejitev dostopa na naši spletni strani.

12. Jamstva in odgovornost

Nič v tem razdelku ne omejuje ali izključuje kakršnega koli jamstva, impliciranega z zakonom, katerega omejitev ali izključitev bi bila nezakonita. To spletno mesto in vsa vsebina na spletnem mestu sta na voljo na podlagi “kot je” in “kot je na voljo” in lahko vključuje netočnosti ali tipkarske napake. Izrecno zavračamo kakršna koli jamstva, izrecna ali implicitna, glede razpoložljivosti, točnosti ali popolnosti vsebine. Ne jamčimo, da:

  • bo ta spletna stran ali naši izdelki ali storitve ustrezali vašim zahtevam;
  • to spletno mesto bo na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak;
  • bo kakovost katerega koli izdelka ali storitve, ki jo kupite ali pridobite prek te spletne strani, izpolnila vaša pričakovanja.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja ali naj bi pomenilo kakršen koli pravni, finančni ali zdravstveni nasvet. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe tega razdelka bodo veljale v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne bodo omejevale ali izključevale naše odgovornosti v zvezi s katero koli zadevo, za katero bi bilo nezakonito ali nezakonito, da omejimo ali izključimo svojo odgovornost. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli neposredno ali posredno škodo (vključno s kakršno koli škodo zaradi izgube dobička ali dohodka, izgubo ali poškodbo podatkov, programske opreme ali baze podatkov ali izgubo ali škodo na lastnini ali podatkih), ki jo povzročite vi ali katera koli tretja oseba. stranke, ki izhajajo iz vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe.

Razen v obsegu, v katerem katera koli dodatna pogodba izrecno določa drugače, naša največja odgovornost do vas za vso škodo, ki izhaja iz ali je povezana s spletnim mestom ali izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletnega mesta, ne glede na obliko pravnega postopka, ki nalaga odgovornost ( bodisi v pogodbi, pravičnosti, malomarnosti, nameravanem ravnanju, odškodninski odgovornosti ali kako drugače) bo omejena na skupno ceno, ki ste nam jo plačali za nakup takšnih izdelkov ali storitev ali uporabo spletne strani. Takšna omejitev bo veljala skupaj za vse vaše zahtevke, dejanja in vzroke za tožbe vseh vrst in narave.

13. Zasebnost

Za dostop do našega spletnega mesta in/ali storitev boste morda morali posredovati določene podatke o sebi kot del postopka registracije. Strinjate se, da bodo vse informacije, ki jih posredujete, vedno točne, pravilne in posodobljene.

Vaše osebne podatke jemljemo resno in smo zavezani varovanju vaše zasebnosti. Vašega e-poštnega naslova ne bomo uporabili za neželeno pošto. Vsa e-poštna sporočila, ki vam jih pošljemo, bodo le povezana z zagotavljanjem dogovorjenih izdelkov ali storitev.

Razvili smo pravilnik za reševanje morebitnih pomislekov glede zasebnosti. Za več informacij glejte našo Izjavo o zasebnosti in Politiko piškotkov .

14. Izvozne omejitve / Skladnost s pravnimi predpisi

Dostop do spletnega mesta z ozemelj ali držav, kjer je vsebina ali nakup izdelkov ali storitev, ki se prodajajo na spletnem mestu, nezakonit, je prepovedan. Tega spletnega mesta ne smete uporabljati v nasprotju z izvoznimi zakoni in predpisi Slovenije.

15. Dodelitev

Ne smete dodeliti, prenesti ali skleniti podizvajalske pogodbe nobene od svojih pravic in/ali obveznosti v skladu s temi pogoji, v celoti ali delno, tretji osebi brez našega predhodnega pisnega soglasja. Vsaka domnevna dodelitev, ki krši ta razdelek, bo nična in neveljavna.

16. Kršitve teh določil in pogojev

Brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi pogoji in določili lahko, če kakor koli kršite te pogoje in določila, ukrepamo tako, kot se nam zdi primerno za obravnavo kršitve, vključno z začasno ali trajno zaustavitvijo vašega dostopa do spletnega mesta, kontaktiranjem svojega ponudnika internetnih storitev zahtevati, da blokira vaš dostop do spletne strani, in/ali sprožiti pravni postopek proti vam.

17. Odškodnina

Strinjate se, da nas boste odškodovali, branili in zaščitili pred kakršnimi koli terjatvami, obveznostmi, škodo, izgubami in stroški v zvezi z vašo kršitvijo teh pogojev in določil ter veljavnih zakonov, vključno s pravicami intelektualne lastnine in zasebnostjo. Takoj nam boste povrnili našo škodo, izgube, stroške in izdatke, ki so povezani ali izhajajo iz takih zahtevkov.

18. Odpoved

Ne uveljavljanje katerega koli določila, določenega v teh Pogojih in kateri koli pogodbi, ali ne uveljavitev katere koli možnosti za prekinitev, se ne razume kot odpoved takšnim določilom in ne vpliva na veljavnost teh Pogojev ali katerega koli drugega. Pogodba ali kateri koli njen del ali posledična pravica do uveljavljanja vsake določbe.

19. Jezik

Ti pogoji bodo tolmačeni in tolmačeni izključno v slovenskem jeziku. Vsa obvestila in korespondenca bodo napisani izključno v tem jeziku.

20. Celoten dogovor

Ti pogoji in določila skupaj z našo izjavo o zasebnosti in politiko piškotkov predstavljajo celotno pogodbo med vami in Tamaro Teršič sp v zvezi z vašo uporabo te spletne strani.

21. Posodabljanje teh pogojev

Te Pogoje in določila lahko občasno posodobimo. Vaša obveznost je, da redno preverjate te Pogoje in določila glede sprememb ali posodobitev. Datum, naveden na začetku teh Pogojev in določil, je zadnji datum revizije. Spremembe teh določil in pogojev bodo začele veljati, ko bodo te spremembe objavljene na tej spletni strani. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po objavi sprememb ali posodobitev se bo štela za obvestilo o vašem strinjanju s temi določili in pogoji in zavezujočimi.

22. Izbira prava in pristojnosti

Za te Pogoje se uporablja slovenska zakonodaja. Za morebitne spore v zvezi s temi pogoji poslovanja so pristojna sodišča v Sloveniji. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je kateri koli del ali določba teh določil in pogojev neveljavna in/ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, bo tak del ali določba spremenjena, izbrisana in/ali uveljavljena v največjem dovoljenem obsegu, tako da uveljavitev namena teh Pogojev in določil. To ne bo vplivalo na druge določbe.

23. Kontaktni podatki

To spletno mesto je v lasti in upravljanju Tamara Teršič sp.

Glede teh določil in pogojev nas lahko kontaktirate tako, da nam pišete ali nam pošljete e-pošto na naslednji naslov:
tamara@odsev.si ali pisno Tamara Teršič s.p. Celestrina 7d; 2229 Malečnik

24. Prenos

Prav tako lahko prenesete naše Pogoje in določila kot PDF.